ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານໃນງານສະ ເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດຄົບຮອບ 40 ປີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍມີຂະບວນມິດຕິ້ງ ຂອງກ້ອນກຳລັງສວນສະໜາມ 48 ກ້ອນ ທີ່ມີຈຳນວນພົນ 15.000 ຄົນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນກ້ອນກຳລັງຂອງຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 500 ຄົນ ພ້ອມລົດສັນ ຍາລັກຂອງຂະແໜງ ປທສ ທີ່ສອ່ງແສງໃຫ້ເຫັນ ຜົນງານຂອງຕົນເອງ ທີ່ຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີ ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນໄດ້ປະກອບ ສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ຮອດປະຈຸບັນນີ້, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ໄດ້ກວມພື້ນທີ່ຍຸດທະສາດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ດ້ວຍລາຄາທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ທຸລະກິດດີຂຶ້ນ. ດ້ານໄປສະນີ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຄອບຄຸມ 128 ເມືອງ ແລະ ຫັນປ່ອງບໍລິການໄປສະນີ ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ. ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງດ້ວຍລະບົບ ສາຍໄຍແກ້ວທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 52.726 Km ກວມເອົາທຸກເມືອງທົ່ວປະເທດ, ຂະຫຍາຍລະບົບໂທລະສັບມືຖືຄອບຄຸມ ທຸກເມືອງ ກວມເອົາ 7.559 ບ້ານ ທົ່ວປະເທດ, ຈຳນວນປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ສູງເຖິງ 5.760.000 ເລກໝາຍ ເທົ່າກັບ 88% ແລະ ຈຳນວນຄົນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນ 21% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ພັດທະນານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບມືຖື 3G/4G ທີ່ທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າສາກົນ, ພ້ອມນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສາມາດເປັນບ່ອນເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນປະຕູເຂົ້າອອກຂອງການສື່ສານທາງໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດລວມສູນຜ່ານປະຕູດຽວ. ພິເສດແມ່ນສາມາດສົ່ງດາວທຽມດວງທຳອິດ ຂອງລາວ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນສຳເລັດໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາສະຖາບັນ ປທສ ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິຊາການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ ໂດຍສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ຫຼາຍພັນຄົນ ໃນ 40 ປີຜ່ານມາ. ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຳເລັດການເອົາພາສາລາວ ພັດທະນາເຂົ້າໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວໄປ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ໂດຍສະເພາະການສ້າງເນື້ອໃນຂ່າວສານພາສາລາວໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ານນິຕິກຳ, ຜ່ານມາ ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ຫຼາຍກວ່າ 50 ສະບັບ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກົດໝາຍ ການໄປສະນີ, ກົດໝາຍ ການຕ້ານອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ,ດຳລັດ ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ດຳລັດ ຄື້ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ດຳລັດ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ.ທິດທາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

ສຳຫຼັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງໄດ້ວາງທິດທາງໄວ້ໂດຍຫຍໍ້ ດັ່ງນີ້:

1) ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທຸກລະດັບຊັ້ນໃຫ້ພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ).

2) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີກາຍເປັນແບບເອເລັກໂຕຣນິກທັນສະໄໝດ້ວຍມາດຕະຖານສູງເພື່ອໃຫ້ການບໍລິ ການແກ່ສັງຄົມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ; ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ.

3) ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ລົງສູ່ບັນດາຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ພ້ອມທັງເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ດີຂື້ນ.

4) ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພສູງເພື່ອສະກັດກັ້ນການທຳລາຍເຄືອຂ່າຍ ການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຸກຮູບແບບ, ສະກັດກັ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນໄພ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.

5) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງຜູ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທໍາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການລົງທືນ ຫຼື ການພັດທະນາ ທີ່ມີລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ມີການລວມສູນ; ປົກປ້ອງຜູ່ໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ຍຸດຕິທຳ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ.

6) ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານສູ່ສັງຄົມ.

7) ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນຂະແໜງການ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການ, ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໃນການປະຕິບັດແຜນການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນລະບົບ . ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ນຳເອົາວຽກງານ ປທສ ໄປສູ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນການບໍລິການກວ້າງຂວາງ, ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   778
ມື້ວານນີ້   1436
ອາທິດນີ້   2721
ອາທິດແລ້ວນີ້   12009
ເດືອນນີ້   28890
ເດືອນແລ້ວນີ້   9049
ທັງຫມົດ   84702

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>