ປະຍຸກໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ

ການປະຍຸກໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Social Media) ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງ ໃນການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າ ເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຶ່ງກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳກວ່າ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍໂດຍກົງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີນັກບໍລິຫານຫຼາຍຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງນີ້ ສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ທຸລະກິດຕົນ ຢ່າງວ່ອງໄວ.ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ເວັບໄຊ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຄືການສ້າງສັງຄົມອອນລາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງບໍ່ມີອຸປະສັກທາງດ້ານເວລາ, ໄລຍະທາງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວັດທະນະທຳ. ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດສື່ສານອອນລາຍກັບບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍການແບ່ງປັນ ຄວາມຄິດເຫັນ, ແນວຄວາມຄິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນ ໃຫ້ສະມາຊິກໃນເຄືອຂ່າຍ.

ຈາກຂໍ້ມູນຂອງ ສູນຂໍ້ມູນເຄືອຂ່າຍ (wearesocial.net) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຈຸບັນ ທົ່ວໂລກມີຜູ້ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼາຍກວ່າ 2.3 ພັນລ້ານຄົນ. ສ່ວນປະເທດລາວເຮົາ ພົບວ່າມີຄົນນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍແລ້ວເກືອບ 1 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນຳໃຊ້ Facebook (ກວມເອົາ ~98% ຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທົ່ວປະເທດລາວ).ເຖິງວ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ສ້າງເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດທຸລະກິດ, ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງການນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ແນວໂນ້ມການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດ ເລີ່ມປະຍຸກໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເປັນຕົ້ນ: ການໃຊ້ເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການໂຄສະນາ, ການສື່ສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນ. ສະຖິຕິປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການໃຊ້ງົບປະມານເຖິງ 23,7 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການໂຄສະ ນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍທົ່ວໂລກ. ການໂຄສະນາຜ່ານເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແມ່ນມີຂໍ້ດີກວ່າການໂຄສະນາແບບດັ້ງເດີມ ເຊັ່ນ: ວິທະຍຸ, ໂທລະທັດ ແລະ ໜັງສືພິມ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ໂຄສະນາສາມາດສ້າງໂອກາດໃນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າ ແລະ ການໂຄສະນາ ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ຕາມລັກສະນະຂອງລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ການສຶກສາ, ຖານະ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ໂຄສະນາ ມັກນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດໃນການໂຄສະນາ ຄຶື:

1. ການໂຄສະນາໂດຍກົງ: ສະແດງຊື່ສິນຄ້າ ແລະ ສັບພະຄຸນຕ່າງໆ ໃນເວັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງຕົນ ຊື່ງລູກຄ້າຈະເຫັນສິນຄ້ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຢ້ຽມ ຫຼື ຊອກຫາຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

2. ການໂຄສະນາໂດຍການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງໝູ່ ໝາຍວ່າ ສົ່ງໂຄສະນາໄປຫາທຸກຄົນໃນກຸ່ມສື່ສັງຄົມອອນລາຍດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ໃນ Facebook ແມ່ນຜ່ານການ Share ຫຼື ກົດ Like.

3. ການໂຄສະນາທາງອ້ອມ ໝາຍວ່າສ້າງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນທາງດຽວກັນ ເຂົ້າມາຮ່ວມກຸ່ມ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸ່ມຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ສ້າງກຸ່ມຮັກ iPhone ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກຸ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ ສາມາດສົ່ງໂຄສະນາເຂົ້າກຸ່ມໄດ້ຢ່າງຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ນອກຈາກການປະຍຸກໃຊ້ເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການໂຄສະນາແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ຍັງນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການແບ່ງ ປັນປະສົບການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ຊຶ່ງມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ, ທັງຍັງເປັນການຫາລູກຄ້າໂດຍທາງອ້ອມ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍ ແນະນຳການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ລູກຄ້າອີກດ້ວຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໃຊ້ຕິດຕາມການໃຫ້ບໍລິການຂອງພະນັກງານ ຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ ບໍລິສັດເດລຄອມພິວເຕີ (Dell Computer) ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ສ້າງເວັບເຄືອຂ່າຍອອນລາຍຂອງຕົນ ຊື່ IdeaStrom ໃນປີ 2007, ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຈາກ 100 ກວ່າປະເທດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່. ໃນປີ 2011 ເຄືອຂ່າຍ IdeaStrom ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນຕອບກັບຈາກລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 92 ພັນຄຳເຫັນ, ໃນນັ້ນ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ເກືອບຮອດ 16 ພັນຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ໄປນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 446 ຄຳເຫັນ.ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ອົງກອນຕ່າງໆ ໄດ້ປະຍຸກໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ທຸລະກິດ ຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ຫັນມາໃຊ້ເວັບເຄືອຂ່າຍໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກສາມາດເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ ໄດ້ໄວ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ສ້າງໂອກາດໃນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າໂດຍກົງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມພຶງພໍໃຈ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໃນ ປະເທດເຮົາ ກໍມີ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ (www.facebook.com/Laotel), ຢູນິເທວລາວ (www.facebook.com/Unitel.la), ຮ້ານຂາຍເກີບຜູ້ຍິງ (https://www.facebook.com/mylittleshoeslao) ແລະ ອື່ນໆ.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   777
ມື້ວານນີ້   1436
ອາທິດນີ້   2720
ອາທິດແລ້ວນີ້   12009
ເດືອນນີ້   28889
ເດືອນແລ້ວນີ້   9049
ທັງຫມົດ   84701

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>